کارخانه

مدیر کارخانه
مهدی اقتصادی

 

 یزد، صفاییه، انتهای بلوار جانباز، بلوارشهیدقندی.

 

تلفنخانه: 31849-035                   دبیرخانه:31844245-035                    فاکس: 38221551-035

 


طراحی سایت و بهینه سازی سایت